covid 19

Κοινή απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ.30518/18-05-2021 (ΦΕΚ 2020/Β/18-05-2021) των Υπουργείων Υγείας, Ανάπτυξης, Εργασίας, Παιδείας κλπ

Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοϊό COVID-19 σε μαθητές, εκπαιδευτικούς, μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), διοικητικό και λοιπό προσωπικό όλων των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 μέσω δωρεάν αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου είναι υποχρεωτικός για τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, το διοικητικό και το λοιπό προσωπικό όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ο υποχρεωτικός αυτοδιαγνωστικός έλεγχος νόσησης διενεργείται μία (1) φορά καθ’ εκάστη σχολική εβδομάδα, πριν από τη Δευτέρα. Ο έλεγχος διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την προσέλευση στη σχολική μονάδα. Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης μέσω της δωρεάν δοκιμασίας ελέγχου είναι υποχρεωτικός ακόμη και για τους ήδη εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού αλλά και για το λοιπό και διοικητικό προσωπικό.

Η προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου γίνεται δωρεάν από το φαρμακείο με την επίδειξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης.  Εξαγωγή αποτελέσματος του δωρεάν αυτοδιαγνωστικού ελέγχου: α) Οι γονείς/κηδεμόνες των ανηλίκων μαθητών και  οι  ενήλικοι  μαθητές επισκέπτονται  την ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr και ακολουθούν τη διαδικασία υποβολής του αποτελέσματος. Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι αρνητικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική κάρτα αρνητικού αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνουν τα ανωτέρω πρόσωπα. Ο μαθητής επιδεικνύει, χωρίς να παραδίδει, τη σχολική κάρτα εντός της τάξης, στον εκπαιδευτικό της πρώτης ώρας και τη φέρει μαζί του μέχρι τη διενέργεια του επόμενου διαγνωστικού ελέγχου σε περίπτωση που ζητηθεί επίδειξή της από εκπαιδευτικό ή από τον Διευθυντή / Υποδιευθυντή, ή Προϊστάμενο.

Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι θετικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική κάρτα θετικού αποτελέσματος, την οποία τα ανωτέρω πρόσωπα εκτυπώνουν. Σε αυτή την περίπτωση, τα ανωτέρω πρόσωπα μεταβαίνουν εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών σε δημόσια δομή, όπως αυτές είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr, για δωρεάν επαναληπτικό έλεγχο. Μέχρι να μεταβούν στη δημόσια δομή, οι διαγνωσθέντες θετικοί μαθητές και οι οικείοι τους, παραμένουν σε κατ’ οίκον περιορισμό ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ). Εάν το αποτέλεσμα του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου είναι θετικό, ακολουθείται το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ (σχετ. 23).

Εάν το αποτέλεσμα του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου είναι αρνητικό, τότε εκδίδεται σχετική βεβαίωση από τη δημόσια δομή, με την οποία βεβαιώνεται το αρνητικό αποτέλεσμα. Στην περίπτωση αυτή, ο μαθητής επιστρέφει στον χώρο της σχολικής μονάδας, επιδεικνύοντας την ως άνω βεβαίωση. Σε περίπτωση εργαστηριακά επιβεβαιωμένου περιστατικού κορωνοϊού COVID-19, η ασφαλής επιστροφή στη σχολική μονάδα του μαθητή πραγματοποιείται μετά την παρέλευση τουλάχιστον δέκα (10) ημερών από την έναρξη των συμπτωμάτων. Για την ασφαλή επιστροφή, υπολογίζονται τουλάχιστον τρία (3) εικοσιτετράωρα (24ωρα) από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού, χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών, και την απουσία των άλλων συμπτωμάτων, που μπορεί να επιμηκύνουν το δεκαήμερο.

Οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, το διοικητικό και το λοιπό προσωπικό όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι αποτελούν στενές επαφές επιβεβαιωμένου κρούσματος μπορούν να επιστρέψουν στο σχολείο μετά την παρέλευση δέκα (10) ημερών από την τελευταία επαφή με το κρούσμα κορωνοϊού COVID-19, εφόσον είναι ασυμπτωματικοί, υπό την προϋπόθεση διενέργειας εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών πριν από την προβλεπόμενη ημέρα επιστροφής, αυτοδιαγνωστικού ελέγχου με αρνητικό αποτέλεσμα.

Ειδικότερα: α) η ημέρα της τελευταίας επαφής με το κρούσμα θεωρείται ημέρα μηδέν (0), β) ο αυτοδιαγνωστικός έλεγχος θα πρέπει να πραγματοποιηθεί τη δέκατη (10η) ημέρα, γ) για την επιστροφή στη σχολική μονάδα την ενδέκατη (11η) ημέρα θα πρέπει το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου που πραγματοποιήθηκε την δέκατη (10η) ημέρα, να είναι αρνητικό. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ 27707/5-5-2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου και Επικρατείας (Β’ 1825)

Διαβάστε την σχετική εγκύκλιο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το σχετ. 23 που επικαλείται η ανωτέρω ΚΥΑ είναι το από 17 Μαΐου 2021 πρωτόκολλο της Ομάδας Εργασίας για τον νέο Κορωνοϊό SARS – Cov-2 για τις εκπαιδευτικές μονάδες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας με θέμα: «Αρχές διαχείρισης ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών λοίμωξης COVID-19 σε σχολικές μονάδες και πρωτόκολλο αναστολής λειτουργίας σχολικών τμημάτων ή σχολείων» και δεν υπάρχει αναρτημένο στο site του ΕΟΔΥ μέχρι την ώρα που γράφεται η παρούσα ανάρτηση. Προφανώς αυτό θα αντικαθιστά το από 11-11-2020 ισχύον πρωτόκολλο.

Νέα ΚΥΑ για τα self-test στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δέκα μέρες από την έναρξη των συμπτωμάτων μπορούν όσοι είναι επιβεβαιωμένα κρούσματα και οι στενές επαφές τους να επιστρέφουν στο σχολείο
Ετικέτες: