09-04-24 Παρουσιάστηκε η εθνική στρατηγική και η εκστρατεία ενημέρωσης για την καταπολέμηση της ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού

Ανακοινώθηκαν σήμερα, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, από τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κυριάκου Πιερρακάκη η εθνική στρατηγική και η εκστρατεία ενημέρωσης για την καταπολέμηση της ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού, η οποία σχεδιάστηκε και θα υλοποιηθεί με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ωνάση.

Μπορείτε να βρείτε την παρουσίαση που προβλήθηκε στην εκδήλωση εδώ.

πατήστε επάνω στην εικόνα

Δικαίωμα πρόσβασης για την υποβολή επώνυμων αναφορών στην ψηφιακή πλατφόρμα  https://stop-bullying.gov.gr/ έχουν οι γονείς και όσοι/ες έχουν την επιμέλεια ανήλικων μαθητών/ τριών που φοιτούν στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και οι μαθητές/τριες, που φοιτούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση , η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η πρόσβαση κάθε χρήστη διασφαλίζεται με τη χρήση ατομικών κωδικών εισόδου.

 Η πιστοποίηση των μαθητών/τριών γίνεται μέσω των διαπιστευτηρίων που διαθέτουν στον κατάλογο μελών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (Π.Σ.Δ.), ενώ η πιστοποίηση των γονέων και όσων έχουν την επιμέλεια των ανήλικων μαθητών/τριών γίνεται μέσω των διαπιστευτηρίων που διαθέτουν στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) με τη χρήση διαδικτυακής υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης χρηστών σε πληροφοριακό σύστημα τρίτου φορέα oAuth 2.0 χωρίς επιβεβαίωση κωδικού μιας χρήσης.

το βίντεο κατά της βίας https://www.youtube.com/watch?v=AoBVL_mJU2Y

Αρμοδιότητες και καθήκοντα υπευθύνων αποδεκτών αναφορών

Καταπολέμηση της ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού