5οι μαθητικοί αγώνες ρητορικής τέχνης

5οι ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2021Το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και το ΠεριφερειακόΚέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) συνδιοργανώνουντους 5ους Μαθητικούς Αγώνες Ρητορικής Τέχνης για μαθητές ΔευτεροβάθμιαςΕκπαίδευσης (Γυμνασίων και Λυκείων) της Περιφέρειας Πελοποννήσου.Στόχος των ατομικών και ομαδικών