Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού είναι η 6η Μαρτίου, η οποία καθιερώθηκε πανελληνίως από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Ελλάδος από το 2011 και εορτάστηκε για 1η φορά το 2012.

Powered By EmbedPress

6 Μαρτίου ημέρα κατά της Σχολικής Βίας & του Εκφοβισμού