Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Βιολογίας Γενικής Παιδείας της Β΄ τάξης του Γενικού Λυκείου και για τ για το μάθημα της Βιολογίας της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγεία

http://dide.ark.sch.gr/portal/sites/default/files/%20B%203970_20_%CE%A0%CE%A3%20%CE%92%CE%99%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%91%CE%A3%20%CE%92%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%93%20%CE%93%CE%95%CE%9B%20%CE%9F%CE%A0.pdf

Εξεταστέα ύλη για το έτος 2021 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά αποφοίτων Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/%CE%9A%CE%B1%CE%B8%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%B5%CE%BE%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%B1%CF%82_%CF%85%CE%BB%CE%B7%CF%82_2021.pdf