Πρόγραμμα Σπουδών Νεοελληνικής Γλώσσας & Λογοτεχνίας για Α΄& Β΄Γενικού Λυκείου

Πρόγραμμα Σπουδών Νεοελληνικής Γλώσσας & Λογοτεχνίας για Α΄& Β΄Γενικού Λυκείου

Δείτε το νέο πρόγραμμα σπουδών για το μάθημα ” Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία” Α και Β Λυκείου Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα «Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία» των Α’ και Β’ τάξεωνΗμερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

Εξεταστέα Ύλη Πανελλαδικών Μαθημάτων 2022

Δείτε την ύλη σε όλα τα μαθήματα στον παρακάτω υπερσύνδεσμο : Εξεταστέα Ύλη Πανελλαδικώς Εξεταζομένων Μαθημάτων για την εισαγωγή υποψηφίων Γενικού Λυκείου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το έτος 2022

Οδηγίες για την διδασκαλία μαθημάτων Πληροφορικής στην Α’ και Β’ Τάξη Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2020-2021

http://dide.flo.sch.gr/site/wp-content/uploads/2020/09/2020_122982_%CE%942_%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%99%CE%95%CE%A3_%CE%95%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE_%CE%97%CE%A5_%CE%92_%CE%93%CE%95%CE%9B.pdf

Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ’ Τάξης Γενικού Λυκείου – Διδακτέα ύλη και οδηγίες διαχείρισής τηςΓια το σχολικό έτος 2020-2021

http://dide.flo.sch.gr/site/wp-content/uploads/2020/09/2020_123035_%CE%942_%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%99%CE%95%CE%A3_%CE%9C%CE%91%CE%98%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91_%CE%93_%CE%93%CE%95%CE%9B_%CE%93%CE%A0.pdf

Μαθηματικά Α’ και Β’ Τάξης Γενικού Λυκείου – Διδακτέα ύλη και οδηγίες διαχείρισής της για το σχολικό έτος 2020-2021

http://dide.flo.sch.gr/site/wp-content/uploads/2020/09/2020_123065_%CE%942_%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%99%CE%95%CE%A3_%CE%9C%CE%91%CE%98%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91_%CE%91_%CE%92_%CE%93%CE%95%CE%9B_%CE%99%CE%95%CE%A0.pdf

Μαθηματικά Ομάδων Προσανατολισμού Γ’ ΓΕΛ – Διαχείριση διδακτέας-εξεταστέας ύληςΓια το σχολικό έτος 2020-2021

http://dide.flo.sch.gr/site/wp-content/uploads/2020/09/2020_123000_%CE%942_%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%99%CE%95%CE%A3_%CE%9C%CE%91%CE%98%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91_%CE%9F%CE%A0_%CE%93_%CE%93%CE%95%CE%9B.pdf

Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Βιολογίας Γενικής Παιδείας της Β΄ τάξης του Γενικού Λυκείου και για τ για το μάθημα της Βιολογίας της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγεία

http://dide.ark.sch.gr/portal/sites/default/files/%20B%203970_20_%CE%A0%CE%A3%20%CE%92%CE%99%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%91%CE%A3%20%CE%92%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%93%20%CE%93%CE%95%CE%9B%20%CE%9F%CE%A0.pdf

Εξεταστέα ύλη για το έτος 2021 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά αποφοίτων Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/%CE%9A%CE%B1%CE%B8%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%B5%CE%BE%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%B1%CF%82_%CF%85%CE%BB%CE%B7%CF%82_2021.pdf