Πρόγραμμα Σπουδών Νεοελληνικής Γλώσσας & Λογοτεχνίας για Α΄& Β΄Γενικού Λυκείου

Πρόγραμμα Σπουδών Νεοελληνικής Γλώσσας & Λογοτεχνίας για Α΄& Β΄Γενικού Λυκείου

Δείτε το νέο πρόγραμμα σπουδών για το μάθημα ” Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία” Α και Β Λυκείου Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα «Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία» των Α’ και Β’ τάξεωνΗμερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

Oδηγίες μαθημάτων Γενικού Λυκείου σχολικού έτους 2021-2022

Oδηγίες μαθημάτων Γενικού Λυκείου σχολικού έτους 2021-2022

Οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων Γενικού Λυκείου, εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας, μετά από σχετικές εισηγήσεις του ΙΕΠ.Πατήστε , αντίστοιχα, παρακάτω για να ανοίξετε τις οδηγίες: Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων των Θρησκευτικών και της Φυσικής Αγωγής του Ημερησίου και του Εσπερινού

Οδηγίες για την διδασκαλία μαθημάτων Πληροφορικής στην Α’ και Β’ Τάξη Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2020-2021

http://dide.flo.sch.gr/site/wp-content/uploads/2020/09/2020_122982_%CE%942_%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%99%CE%95%CE%A3_%CE%95%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE_%CE%97%CE%A5_%CE%92_%CE%93%CE%95%CE%9B.pdf

Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ’ Τάξης Γενικού Λυκείου – Διδακτέα ύλη και οδηγίες διαχείρισής τηςΓια το σχολικό έτος 2020-2021

http://dide.flo.sch.gr/site/wp-content/uploads/2020/09/2020_123035_%CE%942_%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%99%CE%95%CE%A3_%CE%9C%CE%91%CE%98%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91_%CE%93_%CE%93%CE%95%CE%9B_%CE%93%CE%A0.pdf

Μαθηματικά Α’ και Β’ Τάξης Γενικού Λυκείου – Διδακτέα ύλη και οδηγίες διαχείρισής της για το σχολικό έτος 2020-2021

http://dide.flo.sch.gr/site/wp-content/uploads/2020/09/2020_123065_%CE%942_%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%99%CE%95%CE%A3_%CE%9C%CE%91%CE%98%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91_%CE%91_%CE%92_%CE%93%CE%95%CE%9B_%CE%99%CE%95%CE%A0.pdf

Μαθηματικά Ομάδων Προσανατολισμού Γ’ ΓΕΛ – Διαχείριση διδακτέας-εξεταστέας ύληςΓια το σχολικό έτος 2020-2021

http://dide.flo.sch.gr/site/wp-content/uploads/2020/09/2020_123000_%CE%942_%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%99%CE%95%CE%A3_%CE%9C%CE%91%CE%98%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91_%CE%9F%CE%A0_%CE%93_%CE%93%CE%95%CE%9B.pdf

Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Βιολογίας Γενικής Παιδείας της Β΄ τάξης του Γενικού Λυκείου και για τ για το μάθημα της Βιολογίας της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγεία

http://dide.ark.sch.gr/portal/sites/default/files/%20B%203970_20_%CE%A0%CE%A3%20%CE%92%CE%99%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%91%CE%A3%20%CE%92%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%93%20%CE%93%CE%95%CE%9B%20%CE%9F%CE%A0.pdf