Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής για εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές 2021- 2022

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη για την εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές.

Προθεσμία για Υποβολή ηλεκτρονικά Αίτησης-∆ικαιολογητικών από την Τρίτη 18 Μαΐου και ώρα 08:00 έως την Παρασκευή 28 Μαΐου 2021 και ώρα 24:00.

Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη και τις προθεσμίες και μπορείτε να την κατεβάσετε :

Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής για εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές 2021- 2022