5οι ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2021
Το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και το Περιφερειακό
Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) συνδιοργανώνουν
τους 5ους Μαθητικούς Αγώνες Ρητορικής Τέχνης για μαθητές Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης (Γυμνασίων και Λυκείων) της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Στόχος των ατομικών και ομαδικών ρητορικών αγωνισμάτων είναι οι μαθητές να
αναπτύξουν τις επικοινωνιακές και γλωσσικές δεξιότητές τους, να καλλιεργήσουν τη
δημιουργική και την κριτική σκέψη τους, να αρθρώσουν ορθό και τεκμηριωμένο
λόγο με αισθητική αξία και να ασκηθούν στον δημοκρατικό διάλογο. Γενικότερος
στόχος των Μαθητικών Αγώνων Ρητορικής είναι να προωθήσουν τη ρητορική
παιδεία ως μέσο ενδυνάμωσης του λόγου και της σκέψης των μαθητών.
Η ιδιαιτερότητα των Μαθητικών Αγώνων Ρητορικής Περιφερείας Πελοποννήσου
έγκειται στο ότι συμπεριλαμβάνουν αγωνίσματα με θέματα και από την Αρχαία
Ελληνική Γραμματεία. Στόχος είναι να αναδειχθεί η διαχρονική αξία των κειμένων
από την αρχαιότητα έως σήμερα και να ενθαρρυνθεί η εμβάθυνση στο περιεχόμενό
τους και σε νοήματα που εμπνέουν τον σύγχρονο αναγνώστη. Θέματα θα
αντληθούν από τα σχολικά εγχειρίδια Αρχαίων Ελληνικών από το Πρωτότυπο και
από Μετάφραση, καθώς και από τα εγχειρίδια της Νεοελληνικής Γλώσσας όλων των
τάξεων Γυμνασίου και Λυκείου.
Οι διαγωνιζόμενοι θα συμμετάσχουν στα εξής ρητορικά αγωνίσματα:

 1. Διττοί λόγοι
  Σε αυτό το ομαδικό ρητορικό αγώνισμα τριμελείς ομάδες μαθητών από
  διαφορετικάσχολεία καλούνται να επιχειρηματολογήσουν υπέρ ή κατά ενός
  θέματος.
 2. Αυθόρμητος λόγος
  Πρόκειται για έναν σύντομο αυτοσχέδιο λόγο, διάρκειας 3-4 λεπτών, που
  στηρίζεταικυρίως στη δημιουργική και συνειρμική σκέψη του ομιλητή με στόχο την
  τέρψη τουακροατηρίου.
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
  ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
 3. Προτρεπτικός λόγος
  Ο Προτρεπτικός Λόγος αποτελεί προσχεδιασμένη ομιλία μέγιστης διάρκειας 6
  λεπτών.Ο ομιλητής έχει ως στόχο να προτρέψει / να πείσει το ακροατήριο για ένα
  θέμα πουθεωρεί σημαντικό.
 4. Νοηματική ανάγνωση
  Στο αγώνισμα της Νοηματικής Ανάγνωσης ο ομιλητής καλείται να
  αναγνώσειαπόσπασμα από πεζό ή ποιητικό κείμενο Ελληνικής Γραμματείας
  (διάρκεια ανάγνωσης: 3λεπτά). Οι μαθητές του Λυκείου θα κληθούν να
  αναγνώσουν και κάποιο κείμενο της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας από το
  πρωτότυπο. Ο ομιλητής καλείται να αποδώσει τούφος και το νόημα του κειμένου
  με ζωντανό και εκφραστικό τρόπο, αξιοποιώντας τηστίξη και δίνοντας έμφαση στην
  καθαρή άρθρωση, την ένταση και τη χροιά της φωνής,την έκφραση του προσώπου
  και την οπτική επαφή με το κοινό.Κάθε συμμετέχων μπορεί να λάβει μέρος στους
  διττούς λόγους και/ή σε ένα ατομικόαγώνισμα.
  Συμμετοχή των σχολείων:
  ΔΙΤΤΟΙ: Κάθε σχολείο, Γυμνάσιο ή Λύκειο, μπορεί να παρέχει μια ομάδα 5 ατόμων
  γιαδιττούς αγώνες, (χωρίς περιορισμό ή υποχρέωση) στις συμμετοχές ανά γύρο
  καιδυνατότητα συμμετοχής και σε ένα ατομικό αγώνισμα. Οι διττοί έχουν θεματική
  και απότην αρχαία και από τη νέα ελληνική γραμματεία χωρίς διάκριση.
  ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ: Ανά σχολείο 6 θέσεις προτρεπτικού, 6 θέσεις
  εκφραστικήςκαι 6 θέσεις αυθόρμητου. Εκτός από τη νοηματική ανάγνωση Λυκείου,
  τα ατομικάαγωνίσματα έχουν θεματική και από την αρχαία και από τη νέα ελληνική
  γραμματείαχωρίς διάκριση.
  Ένα σχολείο επομένως θα μπορεί να στείλει στους Αγώνες έως 23 μαθητές, εκ των
  οποίων οι 5διαγωνίζονται στους διττούς λόγους, και όλοι ανεξαιρέτως μπορούν να
  αγωνιστούν σταατομικά αγωνίσματα. Δεν είναι απαραίτητο ένα σχολείο να
  συμμετέχει με μαθητές/τριες σε όλα τααγωνίσματα.
  Στους/στις συμμετέχοντες/χουσες θα αποσταλούν αναλυτικοίκανόνες των
  αγωνισμάτων, ενδεικτικά θέματα και φάκελος υποστηρικτικού υλικού.
  Επιπλέον θα διεξαχθούν μέσω τηλεδιασκέψεων επιμορφωτικά σεμινάρια για
  τους/τιςεκπαιδευτικούς με θέματα που αφορούν την άσκηση της ρητορικής τέχνης
  καθώς και τηνπροετοιμασία για τους αγώνες.
  Σχετικό επιμορφωτικό υλικό και ειδοποιήσεις για τα σεμινάρια ανακοινώνονται στο
  ιστολόγιο: «ΡΗΤΟΡΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»:
  https://rhetorikoiagones.blogspot.com
  Οι 5οι Μαθητικοί Αγώνες Ρητορικής θα διεξαχθούν μέσω τηλεδιασκέψεων εκτός
  ωραρίου διδασκαλίαςμαθημάτων ως εξής: Για τα Γυμνάσια και τα Λύκεια οι
  προκριματικοί ανά νομό τις ημέρες Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 19-
  21Μαρτίου 2021 και οι τελικοί την Κυριακή 28Μαρτίου2021.
  Οι αιτήσεις συμμετοχής των σχολείων θα πρέπει να αποσταλούν μέχρι την
  Παρασκευή 5Φεβρουαρίου 2021μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  Πληροφορίες-επικοινωνία:
  Βολονάκη Ελένη, τηλ.: 693 724 1593, Σόλαρης Ιωάννης, τηλ.: 694 315 3865
  Ηλεκτρονική διεύθυνση: retorikoiagones@gmail.com
  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ– ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
  ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
  Ελένη Βολονάκη, Μόν. Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Φιλολογίας Πανεπιστημίου
  Πελοποννήσου
  Δημήτρης Οικονομόπουλος, Περιφερειακός Διευθυντής ΕκπαίδευσηςΠελοποννήσου
  Βασιλική Αλεξανδράκη, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ.
  Πελοποννήσου
  Αλεξάνδρα Δημακοπούλου, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ.
  Πελοποννήσου
  Ιωάννης Σόλαρης, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων του ΠΕΚΕΣ
  Πελοποννήσου
  Αλεξάνδρα Δήμου, Διδάκτωρ-Αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο ΙΕΠ
  Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομών Πελοποννήσου
  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
  Ελένη Βολονάκη, Μόν. Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Φιλολογίας, Πανεπιστημίου
  Πελοποννήσου
  Δημήτρης Οικονομόπουλος, Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Πελοποννήσου
  Ιωάννης Σόλαρης, Συντονιστής Εκπαιδευτικού ΈργουΦιλολόγων του ΠΕΚΕΣ Πελοποννήσου
  Αθανασία Χρονοπούλου, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού έργουΔασκάλων του ΠΕΚΕΣ
  Πελοποννήσου
  Μάριος Αθανασόπουλος, ΕΔΙΠ Τμήματος Φιλολογίας του Παν. Πελοποννήσου
  Σταύρος Νικολόπουλος, Υπεύθυνος Πληροφορικής Τμήματος Φιλολογίας
  του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
  Χρυσοβαλάντω Πετροπούλου, Υποψήφια Διδάκτωρ του Τμήματος Φιλολογίας του
  Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
  Σπύρος Σταθάς, Πρόεδρος του Ρητορικού Ομίλου Σχολής
  Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
  ΦΟΡΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
  Ελληνική Ένωση για την Προώθηση της Ρητορικής στην Εκπαίδευση
  Ινστιτούτο Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας
  ΠΡΟΣΩΠΑ- ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
  ΡΟΥΛΑ ΜΟΥΝΤΑΝΟΥ – Φιλόλογος, Συγγραφέας, Διευθύντρια Ιδ. Εκπ.
  «Πολύτροπη Αρμονία»
  Σύνδεσμοι Φιλολόγων Νομών Περιφέρειας Πελοποννήσου
  (Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αργολίδας, Κορινθίας)
5οι μαθητικοί αγώνες ρητορικής τέχνης