Εξεταστικό Κέντρο Αγγλικών (υπενθύμιση)

Την Τρίτη 18 Ιουνίου 2024 και ώρα 11:00, όσοι μαθητές/μαθήτριες εξετάζονται στο ειδικό μάθημα

 της Αγγλικής γλώσσας, θα πρέπει να βρίσκονται στο 2ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Σπάρτης, επί της 

οδού Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 1 στην Σπάρτη. Τα παιδιά θα πρέπει να έχουν μαζί τους 

οπωσδήποτε το δελτίου εξεταζομένου πανελλαδικών εξετάσεων και να μην έχουν το κινητό τους 

τηλέφωνο ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή που μπορεί να δολιεύσει τις εξετάσεις.”

Εξεταστικό Κέντρο Αγγλικών (υπενθύμιση)