Ψηφιακός Εγγραμματισμός

Δράση που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους από τον εκπαιδευτικό Πληροφορικής, κ .Μπενίση Χρήστο και ενδεικτικές εργασίες μαθητών.

Ο ψηφιακός εγγραμματισμός απαιτεί ικανότητες και δεξιότητες, που πρέπει να διαθέτει ένας πολίτης του 21ου αιώνα.  Βασικός στόχος κάθε σύγχρονης εκπαιδευτικής μονάδας είναι η ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων και η ενίσχυση των μαθησιακών ικανοτήτων των μαθητών της (διερεύνηση, κριτική σκέψη, μοντελοποίηση λύσεων, συνθετική ικανότητα, δημιουργική και υπολογιστική σκέψη, ικανότητες επικοινωνίας και συνεργασίας).

Στο ’Β τετράμηνο υλοποιήθηκαν ομαδικές δραστηριότητες – δράσεις από τους μαθητές της ‘Α τάξης του σχολείου μας προς την κατεύθυνση  της ανάπτυξης  ικανοτήτων χρήσης της ψηφιακής τεχνολογίας αλλά και της καλλιέργειας κριτικής σκέψης για το ψηφιακό περιεχόμενο.

Ενδεικτικά αναφέρονται: 

  • Δημιουργία ψηφιακού κουΐζ για το Διαδικτυακό εκφοβισμό (cyber bullying). Τις ερωτήσεις τις σκέφτηκε και διατύπωσε ομάδα μαθητών. Στη συνέχεια καταγράφηκαν  από εκπαιδευτικό και δημιουργήθηκε ψηφιακό παιχνίδι με την εφαρμογή Plickers Cards, από την ίδια ομάδα. Παράλληλα, μια δεύτερη ομάδα μαθητών ανέλαβε και κατασκεύασε τις κάρτες με τα QR Codes από χρωματιστό χαρτόνι, που απαιτεί η διεξαγωγή του παιχνιδιού. Τέλος, μια τρίτη ομάδα ανέλαβε να παρουσιάσει αρχικά ένα μικρό βίντεο, που θα κινητοποιήσει  το ενδιαφέρων και να συντονίσει το παιχνίδι μεταξύ όλων των τμημάτων της ‘Α Τάξης. Με τη χρήση του Smartphone του εκπαιδευτικού συγκεντρώθηκαν και προβλήθηκαν  οι απαντήσεις των μαθητών, ανώνυμα σε πραγματικό χρόνο. (Επισυνάπτονται οι ερωτήσεις που επιλέχθηκαν για ενσωμάτωση στο  ψηφιακό κουΐζ καθώς και φωτογραφίες).
  • Με τον ίδιο παιγνιώδη τρόπο μάθησης, χρησιμοποιήθηκε μία άλλη ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα, (Dilemma based Learning), όπου οι μαθητές κλήθηκαν να απαντήσουν σε κρίσιμα διλήμματα, σχετικά με τη χρήση  της Τεχνητής Νοημοσύνης γενικά, αλλά και του εργαλείου Chat GPT, ειδικότερα. Είχε προηγηθεί παρουσίαση από δύο ομάδες μαθητών, που ανέλαβαν να παρουσιάσουν στους συμμαθητές τους πληροφορίες που είχαν συγκεντρώσει για το σκοπό αυτό.   (Επισυνάπτονται, ενδεικτικά, κάποια στιγμιότυπα οθόνης της πλατφόρμας DiBL καθώς και η παρουσιάσεις των δύο  ομάδων των μαθητών).
  • Η παραπάνω πλατφόρμα χρησιμοποιήθηκε σε μία ακόμη δράση ,όπου τέθηκαν διλήμματα σχετικά με την υπερβολική ενασχόληση των νέων με το διαδίκτυο καθώς και την εξάρτησή τους από κάποιες εφαρμογές και μέσα κοινωνικής δικτύωσης. (Επισυνάπτονται, ενδεικτικά, κάποια στιγμιότυπα οθόνης της πλατφόρμας DiBL).

Powered By EmbedPress

Powered By EmbedPress

Powered By EmbedPress

Powered By EmbedPress

Ψηφιακός Εγγραμματισμός
Ετικέτες: