ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΓΙΑ ΤΕΦΑΑ : Οδηγίες για την Υγειονομική Εξέταση και Πρακτική δοκιμασία των υποψήφιωνγια εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. Ακαδημαϊκού Έτους 2024-2025 και πρόγραμμα εξετάσεων»

Powered By EmbedPress

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΓΙΑ ΤΕΦΑΑ : Οδηγίες για την Υγειονομική Εξέταση και Πρακτική δοκιμασία των υποψήφιωνγια εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. Ακαδημαϊκού Έτους 2024-2025 και πρόγραμμα εξετάσεων»