Σχολική Εορτή 22 Μαρτίου 2024

Δείτε το βίντεο της γιορτής : https://drive.google.com/file/d/1oocgw600I6a1w_atXSe2V0GPMKZ5p9gS/view

Η βιντεοσκόπηση – φωτογράφιση έγινε από τον εκπαιδευτικό κλ.ΠΕ86, κ. Μπενίση Χρήστο. Η επεξεργασία του βίντεο έγινε από την εκπαιδευτικό κλ.ΠΕ02 Ξανθάκου Ελένη.

Σχολική Εορτή 22 Μαρτίου 2024