Μετά την τελευταία τροποποίηση του ωρολογίου προγράμματος οριστικοποιήθηκαν οι ώρες επικοινωνίας με τους γονείς-κηδεμόνες. Το ακόλουθο αρχείο είναι επικαιροποιημένο.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή διευκόλυνση επικοινωνίας με τους εκπαιδευτικούς εκτός των προγραμματισμένων, παρακαλούμε να συνεννοείστε με τον Διευθυντή του σχολείου, κ. Κούζουνα, στο τηλ. 2733022268.

Powered By EmbedPress

Δείτε το αρχείο σε μορφή drive

Eπικοινωνία με γονείς σχ. έτους 2023-2024