Το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας (με συντονιστές – υπεύθυνους του Διαγωνισμού
τον Οργανωτικό Συντονιστή του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας κ. Σπύρο Παπαδάκη
(Σύμβουλο Εκπαίδευσης ΠΕ86 Πληροφορικής) και την κ. Αθανασία Μπαλωμένου
(Σύμβουλο Εκπαίδευσης ΠΕ03 Μαθηματικών) διοργανώνει τον 2ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Μαθηματικής Λογικής & Υπολογιστικής
Σκέψης Alan Turing (εγκεκριμένος από το ΥΠΑΙΘ: αρ.πρωτ. Φ15/ 20647/Δ2/22-2-
2023 ).
Σκοπός του διαγωνισμού είναι η εμπλοκή των μαθητών/τριών σε δραστηριότητες
επίλυσης λογικών γρίφων, μαθηματικών και υπολογιστικών προβλημάτων χωρίς να
προϋποθέτει γνώση συγκεκριμένων θεμάτων ή να απαιτεί προετοιμασία. Η επίλυση
λογικών και υπολογιστικών γρίφων θεωρείται διεθνώς μία ουσιαστική και
συναρπαστική διαδικασία μάθησης, στοχεύοντας στην ενίσχυση του ενδιαφέροντος
των μαθητών/μαθητριών για τα μαθηματικά και την καλλιέργεια δεξιοτήτων
επίλυσης προβλημάτων, κριτικής και αναλυτικής σκέψης.

https://blogs.sch.gr/pekesde/archives/2866

Το ΓΕΛ ΓΥΘΕΙΟΥ συμμετείχε με 9 ομάδες στον διαγωνισμό και οι εντυπώσεις που αποκόμισαν μαθητές και καθηγητές ήταν άριστες.

Συντονιστές καθηγητές : Μπενίσης Χρήστος (ΠΕ86), Γιαννοπούλου Πίτσα (ΠΕ03), Λιαράκου Πολυξένη (ΠΕ03).

2ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός“Μαθηματικής Λογικής και Υπολογιστικής Σκέψης Alan Turing”