Μake A Wish

Το σχολείο μας στηρίζει και φέτος το πρόγραμμα Μake A Wish (Κάνε Μια Ευχή Ελλάδος). Μake A Wish