Οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων ΓΕ.Λ. 2022-2023

Οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων Γενικού Λυκείου, εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας, μετά από σχετικές εισηγήσεις του ΙΕΠ.

Πατήστε , αντίστοιχα, παρακάτω για να ανοίξετε τις οδηγίες:

Οδηγίες για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας Γ΄τάξης Ημερήσιου και  και Εσπερινού Λυκείου

 Οδηγίες για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας Α΄και Β΄τάξης Ημερήσιου και  και Εσπερινού Λυκείου

Οδηγίες για τη διδασκαλία  στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραματεία-Αρχαία Ελληνικά

Οδηγίες  διδασκαλίας   Λατινικών Γενικού Λυκείου

Οδηγίες  διδασκαλίας   Ιστορίας Γενικού Λυκείου

Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Οικονομίας του Ημερησίου και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου και της Φιλοσοφίας του Ημερησίου Γενικού Λυκείου

Οδηγίες  διδασκαλίας   Πολιτικής Παιδείας Α΄τάξης  Γενικού Λυκείου

Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων των Θρησκευτικών και της Φυσικής Αγωγής του Ημερησίου και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου 

Οδηγίες  διδασκαλίας   για το μάθημα της Ξένης Γλώσσας στο Γενικό Λύκειο

Οδηγίες διδασκαλίας Μαθηματικών Προσανατολισμού Γ΄ Γενικού Λυκείου

Οδηγίες διδασκαλίας Μαθηματικών Γενική Παιδείας Γ΄ Γενικού Λυκείου

Οδηγίες διδασκαλίας Μαθηματικών Προσανατολισμού Β΄ Γενικού Λυκείου

Οδηγίες διδασκαλίας Γεωμετρίας Β΄τάξης  Γενικού Λυκείου

Οδηγίες διδασκαλίας Γεωμετρίας Α΄τάξης  Γενικού Λυκείου

Οδηγίες διδασκαλίας Άλγεβρας  Α΄τάξης  Γενικού Λυκείου

Οδηγίες διδασκαλίας Άλγεβρας Β΄τάξης  Γενικού Λυκείου

Οδηγίες διδασκαλίας Φυσικής  Γενικού Λυκείου

Οδηγίες διδασκαλίας Βιολογίας Α΄τάξης  Γενικού Λυκείου

Οδηγίες διδασκαλίας Βιολογίας Β΄τάξης  Γενικού Λυκείου

Οδηγίες διδασκαλίας Βιολογίας Προσανατολισμού Γ΄τάξης  Γενικού Λυκείου

Οδηγίες διδασκαλίας Χημείας Α΄τάξης  Γενικού Λυκείου

Οδηγίες διδασκαλίας Χημείας Β΄τάξης  Γενικού Λυκείου

Οδηγίες διδασκαλίας Χημείας Προσανατολισμού Γ΄τάξης  Γενικού Λυκείου

Οδηγίες διδασκαλίας Πληροφορικής Προσανατολισμού Γ΄τάξης  Γενικού Λυκείου

Οδηγίες διδασκαλίας Εισαγωγής στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ Β΄τάξης  Γενικού Λυκείου

 Οδηγίες διδασκαλίας  Εφαρμογών Πληροφορικής Α΄τάξης  Γενικού Λυκείου
 

Οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων ΓΕ.Λ. 2022-2023