Τίτος Πατρίκιος : φωτογραφικό υλικό από συνέδριο

Τίτος Πατρίκιος : φωτογραφικό υλικό από συνέδριο