Το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και το Περιφερειακό Κέντρο
Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.), υπό την αιγίδα της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, συνδιοργανώνουν τους 6ους
Αγώνες Ρητορικής Τέχνης για μαθητές/τριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνασίων και
Λυκείων) της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Στόχος των ατομικών και ομαδικών ρητορικών αγωνισμάτων είναι οι μαθητές/τριες να
αναπτύξουν τις επικοινωνιακές και γλωσσικές δεξιότητές τους, να καλλιεργήσουν τη δημιουργική
και την κριτική σκέψη τους, να αρθρώσουν ορθό και τεκμηριωμένο λόγο με αισθητική αξία και
να ασκηθούν στον δημοκρατικό διάλογο. Γενικότερος στόχος των Μαθητικών Αγώνων Ρητορικής
είναι να προωθήσουν τη ρητορική παιδεία ως μέσο ενδυνάμωσης του λόγου και της σκέψης των
μαθητών/τριών.
Η ιδιαιτερότητα των Μαθητικών Αγώνων Ρητορικής Περιφερείας Πελοποννήσου έγκειται στο ότι
συμπεριλαμβάνουν αγωνίσματα με θέματα και από την Αρχαία Ελληνική Γραμματεία. Στόχος
είναι να αναδειχθεί η αξία των κειμένων από την αρχαιότητα έως σήμερα και να ενθαρρυνθεί η
εμβάθυνση στο περιεχόμενό τους και σε νοήματα που εμπνέουν τον σύγχρονο αναγνώστη.
Θέματα θα αντληθούν από τα σχολικά εγχειρίδια Αρχαίων Ελληνικών από το Πρωτότυπο και από
Μετάφραση, καθώς και από τα εγχειρίδια της Νεοελληνικής Γλώσσας όλων των τάξεων
Γυμνασίου και Λυκείου.
Η θεματική για τους 6ους Μαθητικούς Αγώνες Ρητορικής Τέχνης είναι: «Διαχρονικές αξίες του
αρχαίου ελληνικού πολιτισμού».
Οι διαγωνιζόμενοι/ες θα συμμετάσχουν στα εξής ρητορικά αγωνίσματα:

 1. Διττοί λόγοι
  Σε αυτό το ομαδικό ρητορικό αγώνισμα τριμελείς ομάδες μαθητών/τριών από διαφορετικά
  σχολεία καλούνται να επιχειρηματολογήσουν υπέρ ή κατά ενός θέματος.
 2. Αυθόρμητος λόγος
  Πρόκειται για έναν σύντομο αυτοσχέδιο λόγο, διάρκειας 3-4 λεπτών, που στηρίζεται κυρίως στη
  δημιουργική και συνειρμική σκέψη του/της ομιλητή/τριας με στόχο την τέρψη του ακροατηρίου.
 3. Προτρεπτικός λόγος
  Ο Προτρεπτικός Λόγος αποτελεί προσχεδιασμένη ομιλία μέγιστης διάρκειας 6 λεπτών. Ο/Η
  ομιλητής/τρια έχει ως στόχο να προτρέψει / να πείσει το ακροατήριο για ένα θέμα που θεωρεί
  σημαντικό.
 4. Νοηματική ανάγνωση
  Στο αγώνισμα της Νοηματικής Ανάγνωσης ο/η ομιλητής/τρια καλείται να αναγνώσει απόσπασμα
  από πεζό ή ποιητικό κείμενο Ελληνικής Γραμματείας. Οι μαθητές/τριες του Λυκείου θα κληθούν
  να αναγνώσουν και κάποιο κείμενο της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας από το πρωτότυπο.
  Κάθε συμμετέχων/χουσα μπορεί να λάβει μέρος στους διττούς λόγους και/ή σε ένα ατομικό
  αγώνισμα.
  Συμμετοχή των σχολείων:
  ΔΙΤΤΟΙ: Κάθε σχολείο, Γυμνάσιο ή Λύκειο, μπορεί να παρέχει μια ομάδα 5 μαθητών/τριών για
  διττούς αγώνες, (χωρίς περιορισμό ή υποχρέωση) στις συμμετοχές ανά γύρο και δυνατότητα
  συμμετοχής και σε ένα ατομικό αγώνισμα.
  ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ: Ανά σχολείο 6 θέσεις προτρεπτικού, 6 θέσεις εκφραστικής και 6 θέσεις
  αυθόρμητου.
  Ένα σχολείο επομένως θα μπορεί να στείλει στους Αγώνες έως 23 μαθητές/τριες, εκ των οποίων
  οι 5 διαγωνίζονται στους διττούς λόγους, και όλοι/ες ανεξαιρέτως μπορούν να αγωνιστούν στα
  ατομικά αγωνίσματα. Δεν είναι απαραίτητο ένα σχολείο να συμμετέχει με μαθητές/τριες σε όλα
  τα αγωνίσματα.
  Στους/στις συμμετέχοντες/χουσες θα αποσταλούν αναλυτικοί κανόνες των αγωνισμάτων,
  ενδεικτικά θέματα και φάκελος υποστηρικτικού υλικού.
  Δια ζώσης και μέσω τηλεδιασκέψεων θα διεξαχθούν επιμορφωτικά σεμινάρια για
  εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες με θέματα που αφορούν την άσκηση της ρητορικής τέχνης
  καθώς και την προετοιμασία για τους αγώνες.
  Επιπλέον, θα υλοποιηθεί εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα: Επιμορφωτικός Κύκλος
  Ρητορικής/Αγώνες Αντιλογίας για εκπαιδευτικούς, με υπεύθυνη την κα Φωτεινή Εγγλέζου. Το
  πρόγραμμα θα περιλαμβάνει τακτικές συναντήσεις ανά 20 ημέρες και θα συμμετέχουν
  εκπαιδευτικοί οι οποίοι/ες έχουν αναλάβει την προετοιμασία ομάδας ρητορικής μαθητών/τριών
  του σχολείου τους για το τρέχον σχολικό έτος. Θα προτιμηθούν εκπαιδευτικοί και από τις πέντε
  Περιφερειακές Ενότητες της Πελοποννήσου. Οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί μπορούν να
  συμπληρώσουν τη φόρμα συμμετοχής: https://forms.gle/txPfKPpJwxhTzwXMA
  Σχετικό επιμορφωτικό υλικό και ειδοποιήσεις για τα σεμινάρια ανακοινώνονται στο ιστολόγιο:
  «ΡΗΤΟΡΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»: https://rhetorikoiagones.blogspot.com
  Οι 6οι Μαθητικοί Αγώνες Ρητορικής θα διεξαχθούν δια ζώσης εκτός ωραρίου διδασκαλίας
  μαθημάτων, με τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων, ως εξής: Για τα Γυμνάσια και τα Λύκεια
  οι προκριματικοί ανά νομό τις ημέρες Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8-10 Απριλίου 2022 και
  οι τελικοί το Σάββατο 16 Απριλίου 2022 στην Καλαμάτα.

 5. Οι αιτήσεις συμμετοχής των σχολείων θα πρέπει να αποσταλούν μέχρι την Παρασκευή 11
  Φεβρουαρίου 2022 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

  Πληροφορίες-επικοινωνία:
  Βολονάκη Ελένη, τηλ.: 693 724 1593, Σόλαρης Ιωάννης, τηλ.: 694 315 3865
  Ηλεκτρονική διεύθυνση: retorikoiagones@gmail.com
6οι ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2022