3ο Επιστημονικό Συνέδριο : Τίτος Πατρίκιος, “η αδιάκοπη ποιητική του πορεία”

3ο Επιστημονικό Συνέδριο : Τίτος Πατρίκιος, “η αδιάκοπη ποιητική του πορεία”