Απόφαση 103701/Δ2/25-08-2021 (ΦΕΚ 4254/Β/15-09-2021) του Υπουργείου Παιδείας

Καθορίζουμε την εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα της Α’ και Β’ τάξης Γενικού Λυκείου που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις για το σχολικό έτος 2021-2022 ως εξής:

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Α΄ Τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου και Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών Β΄ Τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Α΄ Και Β΄ Τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου

Λατινικά Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών Β΄ Τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου

Ιστορία – Α΄ Και Β΄ Τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου

Μαθηματικά: Άλγεβρα- Γεωμετρία Α΄ Και Β΄ Τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου και Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β΄ Τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου

Φυσική – Α΄ Τάξη Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου και Φυσική Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών – Β΄ Τάξη Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου

Χημεία – Α΄ Τάξη Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου

Βιολογία – Β΄ Τάξη Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου

Αγγλικά– Α΄ Και Β΄ Τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου

Δείτε την εξεταστέα ύλη : https://drive.google.com/file/d/1oXxeE0RC625kuzwcF02KMcobqgOYATuq/view?usp=sharing

Εξεταστέα ύλη μαθημάτων Α & Β τάξης Λυκείου που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις σχολ. έτους 2021-2022