Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Βιολογίας Γενικής Παιδείας της Β΄ τάξης του Γενικού Λυκείου και για τ για το μάθημα της Βιολογίας της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγεία

http://dide.ark.sch.gr/portal/sites/default/files/%20B%203970_20_%CE%A0%CE%A3%20%CE%92%CE%99%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%91%CE%A3%20%CE%92%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%93%20%CE%93%CE%95%CE%9B%20%CE%9F%CE%A0.pdf